HC Sokol Vejprnice

Web: http://www.hcvejprnice.com/

HC Sokol VejprniceOddíl ledního hokeje má v naší tělovýchovné jednotě dlouhou historii. V průběhu let si náš oddíl udržuje stabilní sportovní formu. Několikrát se naše mužstvo stalo přeborníkem okresu Plzeň-sever. Po roce 1989 došlo k reformě organizování okresních soutěží ledního hokeje. V tomto období se mění způsob financování hraných okresních soutěží v našem regionu. Veškeré náklady spojené s touto sportovní činností přecházejí plně na jednotlivé oddíly.Zanikají soutěže mládežnických oddílů a odhlašují se i tradiční účastnící v seniorských kategorií. Zanikají soutěže jednotlivých okresních svazů. Okresní svaz ledního hokeje Plzeň-Jih bere pod svojí záštitu a vytváří soutěž pro oddíly, kteří pokračují ve své sportovní činnosti, tzv. sdružený přebor Plzeňska. V takto upravené soutěži pokračují dokonce dvě mužstva TJ Sokola Vejprnice. Pod součastným vedením hraje naše mužstvo nejprve jako TJ Sokol Vejprnice "B". V průběhu let dochází ke sloučení mužstva "A" a "B" mužstva a v oficiálních zápisech je uváděno už pouze TJ Sokol Vejprnice. V součastném mužstvu je převážná většina hráčů odchovanci místního hokeje. Oddíl hraje okresní sdružený přebor Plzeňska skupinu "B". Můžeme říct, že mužstvo vykazuje v posledních letech vyrovnanou formu. Je třeba poděkovat naší mateřské TJ Sokol Vejprnice za podporu našemu oddílu a i samotným hráčům za nemalé finanční příspěvky, které musejí vynaložit, aby náš oddíl nezanikl.

 

Zařazeno v kategorii :

Home
Kontakt:

HC Sokol Vejprnice
Sokolská 301
330 27 Vejprnice

telefon
Mobil: +420 602 414 169
Mobil: +420 724 105 454
email
E-mail: m.steinbrucker@vskprofi.cz
WWW: http://www.hcvejprnice.com

Logo:

HC Sokol Vejprnice

Zoom


VIP - Vejprnický Informační Portál

15102
Účesy HappyHair - virtuální kadeřník - tvé vlasy 1000x jinak!